I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Beskyttet: Referat fra møte 9. april

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Presentasjon fra møtet

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Status påkobling

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Innkalling til generalforsamling 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Referat generalforsamling

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Om rødt lys på Vannverket

Alarmen slår også ut på Bee Gees.

Det har den senere tid forekommet at alarmlys har blitt aktivert på Vannverket. Dette har blitt observert av både driftsgruppen og flere beboere.

Alarmlyset aktiveres som følge av at UV-filterets effekt nivå faller til rett under instrumentets fastsatte grense på 50 %. Dette nivå er […]

Beskyttet: Viktig melding!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Referat generalforsamling 2015

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Ingen skitne tanker …

Niels Bo, som har viet dagen til den bebudete rensingen av drikkevannsmagasinene våre, melder:

Vitek har gjennomført rengjøring av tankene her i formiddag. Effektive folk! Hvis noen skulle lure på hvilken farge rene tanke har innvendig så er det hvitt! Brønnpumpene går for fullt, regner med drikkevannsforsyning er klar om et par timer.

[…]

Koke vann? Ikke vi!

“….watch out where the huskies go …”

Bt melder at våre naboer må koke vann (http://www NULL.bt NULL.no/nyheter/Beboere-i-Fana-ma-koke-vannet-2800522 NULL.html). Dette gjelder altså ikke oss, siden vi har vår egen vannforsyning.

Når det er sagt, har vi en pågående reparasjon i pumpehuset — men intet som skulle medføre noe form av Calcutta […]