I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Beskyttet: Status påkobling

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Innkalling til generalforsamling 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Referat generalforsamling

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Om rødt lys på Vannverket

Alarmen slår også ut på Bee Gees.

Det har den senere tid forekommet at alarmlys har blitt aktivert på Vannverket. Dette har blitt observert av både driftsgruppen og flere beboere.

Alarmlyset aktiveres som følge av at UV-filterets effekt nivå faller til rett under instrumentets fastsatte grense på 50 %. Dette nivå er […]

Beskyttet: Viktig melding!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Referat generalforsamling 2015

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Ingen skitne tanker …

Niels Bo, som har viet dagen til den bebudete rensingen av drikkevannsmagasinene våre, melder:

Vitek har gjennomført rengjøring av tankene her i formiddag. Effektive folk! Hvis noen skulle lure på hvilken farge rene tanke har innvendig så er det hvitt! Brønnpumpene går for fullt, regner med drikkevannsforsyning er klar om et par timer.

[…]

Koke vann? Ikke vi!

“….watch out where the huskies go …”

Bt melder at våre naboer må koke vann (http://www NULL.bt NULL.no/nyheter/Beboere-i-Fana-ma-koke-vannet-2800522 NULL.html). Dette gjelder altså ikke oss, siden vi har vår egen vannforsyning.

Når det er sagt, har vi en pågående reparasjon i pumpehuset — men intet som skulle medføre noe form av Calcutta […]

Min tue: #29 – Livet er en morgengave

(“Jeg utfordrer familien Helle/Skår, mine gode naboer og reisefeller til å fortelle om sitt Torvetua”. Niels Bo ble utfordet av Ketil Svendsen)

Av Niels Bo Jensen i #29

Utsikt mot nummer 53-57, juni 1997.

Livet er en morgengave. Sjælen er et pilgrimskor. Der er krokus i min have. Der står øller […]

Strømbrudd

Et strømbrudd (http://www NULL.bkk NULL.no/privat/kundeservice/feilmeldinger/article26543 NULL.ece) i Helldalen la mellom klokken 11 og 12 Torvetua, og store områder rundt, i det som i så fint vær neppe kan kalles et stummende mørke … men strømmen gikk, og dermed både vakuum og andre herligheter:

VIKTIG!

Når strømmen går, går vakuumet. Går vakumet, fungerer ikke […]