I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Klif setter miljø på kartet

Klif har ikke bare et intetsigende navn, de har også en utmerket karttjeneste som i disse dager er i vinden med nasjonal støyoversikt (på Torvetua gjelder dette kun i #33). Men kartet har også andre kvaliteter, og viser både sårbare områder og offentlige planer som har miljøkonsekvenser. Og så er det jo alltid […]

Fugletellingen

En erithacus rubecula, på stativet til Flo.

For de ornitologisk orienterte, var kanskje årets fugletelling en god grunn til å finne frem kikkerten. Torvetua er jo, takket være kratt og bevarte trær, et eldorado for fugler og småkryp. Datoen var 30-31. januar, men det er ikke for sent!

For lokal inspirasjon bør […]

Foto: Dyreliv på Torvetua

Blinkskudd fra innbyggere! Mai Helen Linga, Knut Georg Flo og Ketil Svendsen har bidratt. Klikk på galleriet for oversikt over hvem som har tatt hva.

[Flere fotos her!]

Nye sider!

Våre gamle sider (http://sites NULL.google NULL.com/site/torvetua2/), (dog nyere enn våre eldste (http://web NULL.archive NULL.org/web/20020928023025/www NULL.torvetua NULL.no/Historie NULL.htm) sider) laget med Google sin gratisløsning googlepages (http://en NULL.wikipedia NULL.org/wiki/Googlepages), møtte i år en ublid skjebne i form av ikke-eksistensen til nettopp googlepages. Google mente sites (http://en NULL.wikipedia NULL.org/wiki/Google_Sites) var et bedre konsept; det mente ikke […]