I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Klif setter miljø på kartet

Klif har ikke bare et intetsigende navn, de har også en utmerket karttjeneste som i disse dager er i vinden med nasjonal støyoversikt (på Torvetua gjelder dette kun i #33). Men kartet har også andre kvaliteter, og viser både sårbare områder og offentlige planer som har miljøkonsekvenser. Og så er det jo alltid […]

Info om Totlandsveien fra kommunen!

Fra Veivesenet (og noe vi bør legge oss på hjertet om refleksbruk):

“Vedlagt er et infoskriv (https://docs NULL.google NULL.com/open?id=0B6r9zxol0TrpaTlvc21yTHJDLUk) (se også under) vedrørende skoleveg for barn som passerer vårt anleggsområde til/fra Ulsmåg skole. Vi arbeider som dere sikkert har fått med dere med å sette opp en støttemur langs stien på nedsiden av […]

Anleggstart i Totlandsveien

Vi skal alle ha fått et skriv fra kommunen vedrørende utbedringene i Totlandsveien. Av informasjonen kan vi merke oss at dette vil medføre mer eller mindre faste stengninger, og at vi kan melde oss på en SMS-varsling (send “Totland” til 1963 — subsidiert kan vi muligens stoppe hele prosjektet ved å sende “Stopp […]

Trøbbel i Totlandsveien

Bilde lenket fra BTs artikkel (Foto: Ørjan Deisz)

Budsjettsprik og -sprekk har lange tradisjoner; kreativ fakturering og uenighet med kontraktører like så. Hva som ligger bak uenigheten mellom Veivesenet og prosjektleder Rambøll er usikkert, men Statens Veivesen krever 1,2 millioner tilbakebetalt — og det før første eiendom er ekspropriert. Nye Totlandsveien blir […]

Ofrer Totlandsveien

(http://www NULL.bt NULL.no/lokallokal/fana/Totlandsvegen-blir-bompengeprosjekt-859314 NULL.html)

Ruth Grung. Lenket fra bt.no

Nyhetssak: Fanaposten på nett brakte 28. januar en bystyre-sak [les her] (http://www NULL.fanaposten NULL.no/artikler/article1240901 NULL.ece) som kanskje har gått mange hus forbi. Arbeiderpartiets Ruth Grung vil blant annet ha opprustingen av barnefarlige Totlandsveien ut av Bergensprogrammet.

Veien vår preges av […]