I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Dugnad 9. september!

Hva: Dugnad Når: Lørdag 9. september kl 12–17 Hvor: Neshaugen

Det er klart for høstens heftigste historie, nemlig dugnad!

Vi håper alle vil ta et tak for fellesskapet

I høst blir det kutting, kutting og atter kutting. Ibsens ripsbusker og buskvekster generelt må bort, spesielt nær vei. Ny torv og torvstokk […]

Forslagskassen!

plugin_url = “http://www.torvetua.no/wp-content/plugins/form-maker”; WDF_GRADING_TEXT = ‘Poengsummen din bør være mindre enn ‘; FormCurrency_2 = ‘$'; FormPaypalTax_2 = ‘0’; FM_HeaderAnime2 = ‘none'; var fmscrollHandler2 = function () { var scrollPercent2 = 100 * jQuery(window).scrollTop() / (jQuery(document).height() – jQuery(window).height()); if (!jQuery(“#fm-scrollbox2″).hasClass(“fm-minimized”) && scrollPercent2 >= 20) { setTimeout(function () { jQuery(“#fm-scrollbox2″).removeClass(“fm-animated fadeOutDown”).addClass(“fm-animated fadeInUp”); jQuery(“#fm-scrollbox2″).css(“visibility”, “”); jQuery(“#fm-scrollbox2 .fm-header-img”).addClass(“fm-animated none”); }, 0 * 1000 ) ; } }; var check_submit2 = 0; var check_before_submit2 = {}; var required_fields2 = [“1″,”2″,”11″,”7″,”9″]; var labels_and_ids2 = {“1″:”type_name”,”2″:”type_submitter_mail”,”11″:”type_own_select”,”7″:”type_textarea”,”9″:”type_captcha”,”8″:”type_submit_reset”}; var check_regExp_all2 = []; var check_paypal_price_min_max2 = []; var file_upload_check2 = []; var spinner_check2 = []; function formOnload2() { if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(‘msie’) != -1 && parseInt(navigator.userAgent.toLowerCase().split(‘msie’)[1]) === 8) { jQuery(“#form2″).find(jQuery(“input[type=’radio’]”)).click(function () { jQuery(“input[type=’radio’]+label”).removeClass(‘if-ie-div-label’); jQuery(“input[type=’radio’]:checked+label”).addClass(‘if-ie-div-label’) }); jQuery(“#form2″).find(jQuery(“input[type=’radio’]:checked+label”)).addClass(‘if-ie-div-label’); jQuery(“#form2″).find(jQuery(“input[type=’checkbox’]”)).click(function () { jQuery(“input[type=’checkbox’]+label”).removeClass(‘if-ie-div-label’); jQuery(“input[type=’checkbox’]:checked+label”).addClass(‘if-ie-div-label’) }); jQuery(“#form2″).find(jQuery(“input[type=’checkbox’]:checked+label”)).addClass(‘if-ie-div-label’); } jQuery.each(check_regExp_all2, function (wdid, exp) { var exp_array = {}; exp_array[wdid] = exp; jQuery(“div[wdid='” + wdid + “‘] input”).blur(function () { wd_check_regExp(2, exp_array) }).focus(function () { jQuery(“#form”+2+ ” #wd_exp_” + wdid ). remove(); jQuery(“#form”+2+ ” div[wdid='” + wdid + “‘] .wdform-label-section:first .error_label_exp” ). removeClass(“error_label_exp”) }); }); jQuery.each(check_paypal_price_min_max2, function (wdid, price_min_max_option) { var price_min_max_array = {}; price_min_max_array[wdid] = price_min_max_option; jQuery(“div[wdid='” + wdid + “‘] input”).blur(function () { wd_check_price_min_max(2, price_min_max_array) }).focus(function () { jQuery(“#form”+2+ ” #wd_price_” + wdid ). remove(); jQuery(“#form”+2+ ” div[wdid='” + wdid + “‘] .wdform-label-section:first .error_label_price” ). removeClass(“error_label_price”) }); }); jQuery.each(spinner_check2, function (wdid, spinner_min_max) { var spinner_min_max_array = {}; spinner_min_max_array[wdid] = spinner_min_max; jQuery(“div[wdid='” + wdid + “‘] input”).blur(function () { wd_spinner_check(2, spinner_min_max_array) }).focus(function () { jQuery(“#form”+2+ ” #wd_price_” + wdid ). remove(); jQuery(“#form”+2+ ” div[wdid='” + wdid + “‘] .wdform-label-section:first .error_label_price” ). removeClass(“error_label_price”) }); }); jQuery.each(file_upload_check2, function (wdid, upload_types) { var upload_types_array = {}; upload_types_array[wdid] = upload_types; jQuery(“div[wdid='” + wdid + “‘] input”).change(function () { wd_file_upload_check(2, upload_types_array) }); }); jQuery(“div[type=’type_text’] input, div[type=’type_number’] input, div[type=’type_phone’] input, div[type=’type_name’] input, div[type=’type_submitter_mail’] input, div[type=’type_submitter_mail_confirmation’] input, div[type=’type_paypal_price’] input, div[type=’type_paypal_price_new’] input, div[type=’type_textarea’] textarea”).focus(function () { delete_value(this) }).blur(function () { return_value(this) }); jQuery(“div[type=’type_number’] input, div[type=’type_phone’] input, div[type=’type_spinner’] input, div[type=’type_range’] input, .wdform-quantity, div[type=’type_paypal_price_new’] input”).keypress(function (evt) { return check_isnum(evt) }); jQuery(“div[type=’type_grading’] input”).keypress(function (evt) { return check_isnum_or_minus(evt) }); jQuery(“div[type=’type_paypal_checkbox’] input[type=’checkbox’], div[type=’type_paypal_radio’] input[type=’radio’], div[type=’type_paypal_shipping’] input[type=’radio’]”).click(function () { set_total_value(2) }); jQuery(“div[type=’type_paypal_select’] select, div[type=’type_paypal_price’] input, div[type=’type_paypal_price_new’] input”).change(function () { set_total_value(2) }); jQuery(“.wdform-quantity”).change(function () { set_total_value(2) }); jQuery(“div[type=’type_address’] select”).change(function () { set_total_value(2) }); jQuery(“div[type=’type_time’] input”).blur(function () { add_0(this) }); jQuery(‘.wdform-element-section’).each(function () { if (!jQuery(this).parent()[0].style.width && parseInt(jQuery(this).width()) != 0) { if (jQuery(this).css(‘display’) == “table-cell”) { if (jQuery(this).parent().attr(‘type’) != “type_captcha”) jQuery(this).parent().css(‘width’, parseInt(jQuery(this).width()) + parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.wdform-label-section”))[0].style.width) + 15); else jQuery(this).parent().css(‘width’, (parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.captcha_input”))[0].style.width) * 2 + 50) + parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.wdform-label-section”))[0].style.width) + 15); } } if (!jQuery(this).parent()[0].style.width && parseInt(jQuery(this).width()) != 0) { if (jQuery(this).css(‘display’) == “table-cell”) { if (jQuery(this).parent().attr(‘type’) != “type_captcha”) { jQuery(this).parent().css(‘width’, parseInt(jQuery(this).width()) + parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.wdform-label-section”))[0].style.width) + 15); } else { jQuery(this).parent().css(‘width’, (parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.captcha_input”))[0].style.width) * 2 + 50) + parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.wdform-label-section”))[0].style.width) + 15); } } } if (parseInt(jQuery(this)[0].style.width.replace(‘px’, ”)) < parseInt(jQuery(this).css('min-width').replace('px', ''))) jQuery(this).css('min-width', parseInt(jQuery(this)[0].style.width.replace('px', '')) - 10); }); jQuery('.wdform-label').each(function () { if (parseInt(jQuery(this).height()) >= 2 * parseInt(jQuery(this).css(‘line-height’).replace(‘px’, ”))) { jQuery(this).parent().css(‘max-width’, jQuery(this).parent().width()); jQuery(this).parent().css(‘width’, ”); } }); (function (jQuery) { jQuery.fn.shuffle = function () { var allElems = this.get(), getRandom = function (max) { return Math.floor(Math.random() * max); }, shuffled = jQuery.map(allElems, function () { var random = getRandom(allElems.length), randEl = jQuery(allElems[parseInt(random)]).clone(true)[0]; allElems.splice(random, 1); return randEl; }); this.each(function (i) { jQuery(this).replaceWith(jQuery(shuffled[i])); }); return jQuery(shuffled); }; })(jQuery); jQuery(“#wd_captcha2″).click(function() {captcha_refresh(“wd_captcha”,”2″)});jQuery(“#_element_refresh2″).click(function() {captcha_refresh(“wd_captcha”,”2″)});captcha_refresh(“wd_captcha”, “2”); if (window.before_load) { before_load(); } } jQuery(window).load(function () { formOnload2(); }); form_view_count2= 0; jQuery(document).ready(function () { for (i = 1; i 1) { for (i = 1; i

Dugnad 24. mai, men …

Vi inviterer til vårdugnad lørdag 24. mai 2014 …

…men siden dugnaden faller etter 17. mai, oppfordrer vi alle til å ta en kikk rundt seg, og gjerne møte opp til en uoffisiell, sosial arbeidsøkt i morgen lørdag 10. mai! Vi kan få det fint til søttendes, og så kan vedlikehold og […]