I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Forslagskassen!

plugin_url = “http://www.torvetua.no/wp-content/plugins/form-maker”; WDF_GRADING_TEXT = ‘Poengsummen din bør være mindre enn ‘; FormCurrency_2 = ‘$'; FormPaypalTax_2 = ‘0’; FM_HeaderAnime2 = ‘none'; var fmscrollHandler2 = function () { var scrollPercent2 = 100 * jQuery(window).scrollTop() / (jQuery(document).height() – jQuery(window).height()); if (!jQuery(“#fm-scrollbox2″).hasClass(“fm-minimized”) && scrollPercent2 >= 20) { setTimeout(function () { jQuery(“#fm-scrollbox2″).removeClass(“fm-animated fadeOutDown”).addClass(“fm-animated fadeInUp”); jQuery(“#fm-scrollbox2″).css(“visibility”, “”); jQuery(“#fm-scrollbox2 .fm-header-img”).addClass(“fm-animated none”); }, 0 * 1000 ) ; } }; var check_submit2 = 0; var check_before_submit2 = {}; var required_fields2 = [“1″,”2″,”11″,”7″,”9″]; var labels_and_ids2 = {“1″:”type_name”,”2″:”type_submitter_mail”,”11″:”type_own_select”,”7″:”type_textarea”,”9″:”type_captcha”,”8″:”type_submit_reset”}; var check_regExp_all2 = []; var check_paypal_price_min_max2 = []; var file_upload_check2 = []; var spinner_check2 = []; function formOnload2() { if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(‘msie’) != -1 && parseInt(navigator.userAgent.toLowerCase().split(‘msie’)[1]) === 8) { jQuery(“#form2″).find(jQuery(“input[type=’radio’]”)).click(function () { jQuery(“input[type=’radio’]+label”).removeClass(‘if-ie-div-label’); jQuery(“input[type=’radio’]:checked+label”).addClass(‘if-ie-div-label’) }); jQuery(“#form2″).find(jQuery(“input[type=’radio’]:checked+label”)).addClass(‘if-ie-div-label’); jQuery(“#form2″).find(jQuery(“input[type=’checkbox’]”)).click(function () { jQuery(“input[type=’checkbox’]+label”).removeClass(‘if-ie-div-label’); jQuery(“input[type=’checkbox’]:checked+label”).addClass(‘if-ie-div-label’) }); jQuery(“#form2″).find(jQuery(“input[type=’checkbox’]:checked+label”)).addClass(‘if-ie-div-label’); } jQuery.each(check_regExp_all2, function (wdid, exp) { var exp_array = {}; exp_array[wdid] = exp; jQuery(“div[wdid='” + wdid + “‘] input”).blur(function () { wd_check_regExp(2, exp_array) }).focus(function () { jQuery(“#form”+2+ ” #wd_exp_” + wdid ). remove(); jQuery(“#form”+2+ ” div[wdid='” + wdid + “‘] .wdform-label-section:first .error_label_exp” ). removeClass(“error_label_exp”) }); }); jQuery.each(check_paypal_price_min_max2, function (wdid, price_min_max_option) { var price_min_max_array = {}; price_min_max_array[wdid] = price_min_max_option; jQuery(“div[wdid='” + wdid + “‘] input”).blur(function () { wd_check_price_min_max(2, price_min_max_array) }).focus(function () { jQuery(“#form”+2+ ” #wd_price_” + wdid ). remove(); jQuery(“#form”+2+ ” div[wdid='” + wdid + “‘] .wdform-label-section:first .error_label_price” ). removeClass(“error_label_price”) }); }); jQuery.each(spinner_check2, function (wdid, spinner_min_max) { var spinner_min_max_array = {}; spinner_min_max_array[wdid] = spinner_min_max; jQuery(“div[wdid='” + wdid + “‘] input”).blur(function () { wd_spinner_check(2, spinner_min_max_array) }).focus(function () { jQuery(“#form”+2+ ” #wd_price_” + wdid ). remove(); jQuery(“#form”+2+ ” div[wdid='” + wdid + “‘] .wdform-label-section:first .error_label_price” ). removeClass(“error_label_price”) }); }); jQuery.each(file_upload_check2, function (wdid, upload_types) { var upload_types_array = {}; upload_types_array[wdid] = upload_types; jQuery(“div[wdid='” + wdid + “‘] input”).change(function () { wd_file_upload_check(2, upload_types_array) }); }); jQuery(“div[type=’type_text’] input, div[type=’type_number’] input, div[type=’type_phone’] input, div[type=’type_name’] input, div[type=’type_submitter_mail’] input, div[type=’type_submitter_mail_confirmation’] input, div[type=’type_paypal_price’] input, div[type=’type_paypal_price_new’] input, div[type=’type_textarea’] textarea”).focus(function () { delete_value(this) }).blur(function () { return_value(this) }); jQuery(“div[type=’type_number’] input, div[type=’type_phone’] input, div[type=’type_spinner’] input, div[type=’type_range’] input, .wdform-quantity, div[type=’type_paypal_price_new’] input”).keypress(function (evt) { return check_isnum(evt) }); jQuery(“div[type=’type_grading’] input”).keypress(function (evt) { return check_isnum_or_minus(evt) }); jQuery(“div[type=’type_paypal_checkbox’] input[type=’checkbox’], div[type=’type_paypal_radio’] input[type=’radio’], div[type=’type_paypal_shipping’] input[type=’radio’]”).click(function () { set_total_value(2) }); jQuery(“div[type=’type_paypal_select’] select, div[type=’type_paypal_price’] input, div[type=’type_paypal_price_new’] input”).change(function () { set_total_value(2) }); jQuery(“.wdform-quantity”).change(function () { set_total_value(2) }); jQuery(“div[type=’type_address’] select”).change(function () { set_total_value(2) }); jQuery(“div[type=’type_time’] input”).blur(function () { add_0(this) }); jQuery(‘.wdform-element-section’).each(function () { if (!jQuery(this).parent()[0].style.width && parseInt(jQuery(this).width()) != 0) { if (jQuery(this).css(‘display’) == “table-cell”) { if (jQuery(this).parent().attr(‘type’) != “type_captcha”) jQuery(this).parent().css(‘width’, parseInt(jQuery(this).width()) + parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.wdform-label-section”))[0].style.width) + 15); else jQuery(this).parent().css(‘width’, (parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.captcha_input”))[0].style.width) * 2 + 50) + parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.wdform-label-section”))[0].style.width) + 15); } } if (!jQuery(this).parent()[0].style.width && parseInt(jQuery(this).width()) != 0) { if (jQuery(this).css(‘display’) == “table-cell”) { if (jQuery(this).parent().attr(‘type’) != “type_captcha”) { jQuery(this).parent().css(‘width’, parseInt(jQuery(this).width()) + parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.wdform-label-section”))[0].style.width) + 15); } else { jQuery(this).parent().css(‘width’, (parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.captcha_input”))[0].style.width) * 2 + 50) + parseInt(jQuery(this).parent().find(jQuery(“.wdform-label-section”))[0].style.width) + 15); } } } if (parseInt(jQuery(this)[0].style.width.replace(‘px’, ”)) < parseInt(jQuery(this).css('min-width').replace('px', ''))) jQuery(this).css('min-width', parseInt(jQuery(this)[0].style.width.replace('px', '')) - 10); }); jQuery('.wdform-label').each(function () { if (parseInt(jQuery(this).height()) >= 2 * parseInt(jQuery(this).css(‘line-height’).replace(‘px’, ”))) { jQuery(this).parent().css(‘max-width’, jQuery(this).parent().width()); jQuery(this).parent().css(‘width’, ”); } }); (function (jQuery) { jQuery.fn.shuffle = function () { var allElems = this.get(), getRandom = function (max) { return Math.floor(Math.random() * max); }, shuffled = jQuery.map(allElems, function () { var random = getRandom(allElems.length), randEl = jQuery(allElems[parseInt(random)]).clone(true)[0]; allElems.splice(random, 1); return randEl; }); this.each(function (i) { jQuery(this).replaceWith(jQuery(shuffled[i])); }); return jQuery(shuffled); }; })(jQuery); jQuery(“#wd_captcha2″).click(function() {captcha_refresh(“wd_captcha”,”2″)});jQuery(“#_element_refresh2″).click(function() {captcha_refresh(“wd_captcha”,”2″)});captcha_refresh(“wd_captcha”, “2”); if (window.before_load) { before_load(); } } jQuery(window).load(function () { formOnload2(); }); form_view_count2= 0; jQuery(document).ready(function () { for (i = 1; i 1) { for (i = 1; i

Høstdugnad!

Vel møtt til høstens store happening, Torvetuas halvårlige dugnad!

Lørdag 24. oktober klokken 12—1700

Fuglene har begynt å emigrere, og løvet har sluppet taket … …trolig i ren frykt for det som måtte komme: det blir som vanlig kutting, kasting, graving, grøfting og det som måtte være lurt å gjøre før vinteren tar […]

Min tue: #67 – Før og etter

(Vi drar i gang igjen stafetten der beboerne på hyggelig vis utfordrer hverandre til noen enkle ord eller bilder om og fra livet på Torvetua. Listen legges der man selv vil. Først ut for denne gang er utflyttede Mai, som skrev del én for tre år siden. Av forskjellige årsaker ble ikke denne […]

Dugnad 24. mai, men …

Vi inviterer til vårdugnad lørdag 24. mai 2014 …

…men siden dugnaden faller etter 17. mai, oppfordrer vi alle til å ta en kikk rundt seg, og gjerne møte opp til en uoffisiell, sosial arbeidsøkt i morgen lørdag 10. mai! Vi kan få det fint til søttendes, og så kan vedlikehold og […]

Klif setter miljø på kartet

Klif har ikke bare et intetsigende navn, de har også en utmerket karttjeneste som i disse dager er i vinden med nasjonal støyoversikt (på Torvetua gjelder dette kun i #33). Men kartet har også andre kvaliteter, og viser både sårbare områder og offentlige planer som har miljøkonsekvenser. Og så er det jo alltid […]

Info om Totlandsveien fra kommunen!

Fra Veivesenet (og noe vi bør legge oss på hjertet om refleksbruk):

“Vedlagt er et infoskriv (https://docs NULL.google NULL.com/open?id=0B6r9zxol0TrpaTlvc21yTHJDLUk) (se også under) vedrørende skoleveg for barn som passerer vårt anleggsområde til/fra Ulsmåg skole. Vi arbeider som dere sikkert har fått med dere med å sette opp en støttemur langs stien på nedsiden av […]

Koke vann? Ikke vi!

“….watch out where the huskies go …”

Bt melder at våre naboer må koke vann (http://www NULL.bt NULL.no/nyheter/Beboere-i-Fana-ma-koke-vannet-2800522 NULL.html). Dette gjelder altså ikke oss, siden vi har vår egen vannforsyning.

Når det er sagt, har vi en pågående reparasjon i pumpehuset — men intet som skulle medføre noe form av Calcutta […]

Anleggstart i Totlandsveien

Vi skal alle ha fått et skriv fra kommunen vedrørende utbedringene i Totlandsveien. Av informasjonen kan vi merke oss at dette vil medføre mer eller mindre faste stengninger, og at vi kan melde oss på en SMS-varsling (send “Totland” til 1963 — subsidiert kan vi muligens stoppe hele prosjektet ved å sende “Stopp […]

Dugnad lørdag!

Vi minner om høstdugnad på Torvetua lørdag 15. september kl 12—1700!

Tema for dugnaden blir kutting av vegetasjon og villnis, og annet forefallende arbeid. Etterpå blir det sosialt!

Dugnadsleder er i høst Rannveig i #9; og innspill, spørsmål og annet kan stilles til henne via epost (se styreepost i menyen til høyre), […]

Hard asfalt, mykt regn

Veien langs kulpen har fått en standardheving som, skal vi tenke infrastruktur i samme format, veier langs Hardangerfjorden bare kan drømme (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com/2011/04/13/the-narrow-path/) om. Arbeidet falt ved et tilfelle sammen med de nødvendige asfaltarbeidene kommunen gjorde på veien mot Birkelandsbotn, men er ellers ikke beslektet.

Vi minner om at barn leker på […]