I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Beskyttet: Innkalling til generalforsamling 2017

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Status påkobling

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Innkalling til generalforsamling 2016

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Referat generalforsamling

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Referat generalforsamling 2015

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Dato for generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling Torvetua SA

Innspill til saker bes sendt styret på epost eller i brevs form.

Sted: Peisestuen, Skjold kirke. Tid: Tirsdag 28. april 2015, kl 20:00 …og utover.

Innkalling, årsberetning oa. kommer.

Årets aprilspøk …

Riktig god 1. april til dere alle — og spesielt til dere som gikk rett på limpinnen! Dagen var preget av bekymringsmeldinger fra sittende styremedlemmer (“Men, dette har vi ikke konsensus om?”), tenners gnidsel fra rutinerte beboere (én herre sendte en bitende tørr epost, komplett med siterte paragrafer og hele avsnitt fra Torvetuas […]

Beskyttet: Saker til Generalforsamling

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Nytt styre

Avtroppende styreleder Idar hugger seg vei gjennom byråkratiet …

Vel blåst generalforsamling! Viktige avgjørelser ble vedtatt, og ikke minst ble en ny styrekonstellasjon valgt inn. Godt jobbet, alle sammen.

Vi takker av mangeårig styremedlem Tore Gjerd og styreleder Idar Kløvning – som har vært primus motor for mye av det som […]

Beskyttet: Årsmelding + VA

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.