I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Fanaveien gjenåpnet

(http://media3 NULL.origo NULL.no/-/cache/image/1934145_hfa3028e7f37466e3695e_v1317286442_1024x1024 NULL.jpeg)… men det kan være lurt å gjøre seg litt kjent med både busstopp, bussruter og “ny” trasé!

[Sak i Bergens Tidende (http://www NULL.bt NULL.no/nyheter/lokalt/Mye-nytt-med-ny-Fanavei-2584143 NULL.html)]

[Skyss’ informasjon (http://www NULL.skyss NULL.no/nn-NO/Reise-kollektivt/Aktuelle-saker/Fanavegen-opnar-3-oktober/) med nye ruter]

[Bybanens informasjon (http://www NULL.hordaland NULL.no/bybanen-utbygging/)]

Lei av Nesttun?

Da kan Nesttun underground være noe for deg … I morgen gjenåpnes nemlig tunnelgjennomføringen mellom Nesttun og Hop. Middagskøen gjennom Nesttun sentrum er en saga blott: de som ikke tar trikk, men kjører i tog sammen med andre bilister, kan puste lettet ut … Kanskje.

En artikkel i Bergens Tidende forteller mer [her […]

Kaos på Nesttun fra lørdag?

Nesttun stasjon, fra den gang da.

Byggetrinn II på bybanetraséen forberedes i disse dager, slik at Fanabygden atter har skinnegående forbindelse med storbyen. Bergen hadde i sin tid både forstadsbane (http://no NULL.wikipedia NULL.org/wiki/Nesttun%E2%80%93Osbanen) til Os og Fana, og trikk (http://no NULL.wikipedia NULL.org/wiki/Trikken_i_Bergen) til sentrumsnære områder. Førstnevnte ble lagt ned allerede i 1935, […]