I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

NALs faktark

Norske Arkitekters Landsforbunds Ecoark om Torvetua (http://www2 NULL.arkitektur NULL.no/page/ECOARK_detalj//10056/54838 NULL.html)

Bookmark and Share