I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Lenker

Torvetuabeboeres hjemmesider:
  • Knut Georg Flo i #83 (http://origo NULL.no/knutg)
  • Ketil i #33 (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com)
  • Hans Morten i #19 (http://hmdaae NULL.wordpress NULL.com)
  • Elisa (http://eligab NULL.blogg NULL.no/)

Send meg lenke til siden din!

Tidligere Torvetuabeboere:
  • Østraat 1 (http://home NULL.online NULL.no/~gostraat/) og 2 (http://strangebakken NULL.no)
  • Wærness (http://imagi NULL.no/)

Område:
Miljølære (http://www NULL.miljolare NULL.no/data/ut/omrade/?o_id=11472)
Nesttunelvens venner (http://www NULL.nelv NULL.no/)
Myrdalen (http://www NULL.bergen-turlag NULL.no/search NULL.php?search_string=myrdalen) (Bergen Turlag)
Postnummer (http://www NULL.erikbolstad NULL.no/postnummer-koordinatar/?postnummer=5226) med lokasjon

Miljø:
Reserver deg mot telefonkatalogen i papirform (https://www NULL.gulesider NULL.no/mypage/loginForm NULL.c)
Reserver deg mot uadressert reklame: Klistrelapper hos posten!
Reserver deg mot adressert reklame (https://w2 NULL.brreg NULL.no/reservasjon/) (vil ikke gi slipp på diverse kataloger? IKEAclasohlson (http://clasohlson NULL.no/Catalogue/CatalogueList NULL.aspx)Biltema (http://biltema NULL.ecbook NULL.se/biltema/122/no/)Obs! (http://kundeaviser NULL.inkognito NULL.no/aviser/bygg/lagunen/index2 NULL.htm) osv)
Grønn hverdag (http://www NULL.gronnhverdag NULL.no)
Startsiden.no miljø-lenker (http://www NULL.startsiden NULL.no/oppslagsverk_og_fakta/vitenskaper/natur_og_teknologi/miljovern/)
Torvtak (http://no NULL.wikipedia NULL.org/wiki/Torvtak), wiki-artikkel
Returnér en bil! (http://www NULL.returbil NULL.no/)
Bilringen i Bergen (http://info NULL.dele NULL.no/)

Søkemotorer:

Google (http://www NULL.google NULL.no/advanced_search?hl=no)
Altavista (http://www NULL.altavista NULL.com/web/adv)

Språk:
(http://www NULL.dokpro NULL.uio NULL.no/ordboksoek NULL.html)
Norske og nynorske ordlister (http://www NULL.dokpro NULL.uio NULL.no/ordboksoek NULL.html)
Språkrådets sider (http://sprakrad NULL.no/Sprakhjelp/Rettskriving_Ordboeker/Skriveregler_og_grammatikk/)
Nordiske ordbøker (http://www NULL.ivarmedia NULL.as/ordboeker NULL.nyeste NULL.htm)
Engelske dictionaries (http://www NULL.onelook NULL.com/)

Oppslagsverk:
Wikipedia (http://wikipedia NULL.org/)
Norske wikipedia (http://no NULL.wikipedia NULL.org/wiki/Hovedside)
Caplex (http://www NULL.caplex NULL.no/)
Norgeslexi (http://norgeslexi NULL.no) (politisk)
Encyclopedia Britannica (http://www NULL.britannica NULL.com/)
Encyclopedia.com (http://www NULL.encyclopedia NULL.com/)
Mange flere leksika (http://www NULL.ivarmedia NULL.as/leksikon NULL.htm)
Ketils monsterliste over fiskeslag (https://docs NULL.google NULL.com/spreadsheet/ccc?key=0Aqr9zxol0TrpdFhtU3VGRk5uOTB1czgxd3JmLWlQdEE&hl=en_US), ti språk!
Konvertering (http://www NULL.cactus2000 NULL.de/uk/unit/mass NULL.shtml) av mål osv

Telefon- og adressesøk:
Hvite sider (http://www NULL.gulesider NULL.no/tk/index NULL.c)
Gule sider (http://www NULL.gulesider NULL.no/)

Nyheter:
Bergens Tidende (http://bt NULL.no/)
BA (http://ba NULL.no)
Dagbladet (http://db NULL.no/)
Aftenposten (http://aftenposten NULL.no/)
Fanaposten (http://www NULL.fanaposten NULL.no/)
FiskeribladetFiskaren (http://fbfi NULL.no/)
Hordaland (http://www NULL.avisa-hordaland NULL.no/)


Vær:
Neshaugen (http://www NULL.yr NULL.no/place/Norway/Hordaland/Bergen/Neshaugen/) (yr.no)
Bergen (http://full NULL.storm NULL.no/bt/Vaer NULL.aspx?ID=296061) (bt)
Bergen (http://uk NULL.weather NULL.com/weather/today-Bergen-NOXX0004?fromSearch=true) (uk weather)

Kart:
Bergenskart.no (http://www NULL.bergenskart NULL.no/)
Gulesider.no (http://kart NULL.gulesider NULL.no/kart/index NULL.c)
Finn.no (http://www NULL.finn NULL.no/kart/)
Google Maps (http://maps NULL.google NULL.com/)
Mapquest (http://www NULL.mapquest NULL.com/)
Statens kartverk (http://ngis2 NULL.statkart NULL.no/norgesglasset/default NULL.html)
Veivesenet (http://visveg NULL.vegvesen NULL.no/Visveg/)
Kommunene (http://www NULL.ks NULL.no/templates/District NULL.aspx?id=11731)

Nettkamera (typisk trafikkamera):
Norske (http://www NULL.webcamsinnorway NULL.com/webcams NULL.php)
Vestlandet (BT) (http://www NULL.bt NULL.no/kamera/)

Reise og samferdsel:
Avinor-avganger i sanntid, Flesland (http://reise NULL.bt NULL.no/reise/flyinfo/)

Data og grafisk:
Gratis – og bra – virusskanning (http://housecall NULL.trendmicro NULL.com/)
Send store filer (http://skickafilen NULL.se/) her og her (http://www NULL.yousendit NULL.com/)
Gratis foto-behandling (https://www NULL.photoshop NULL.com/) på nett
Finn hvilken font (http://www NULL.myfonts NULL.com/WhatTheFont/)!
Konverter (http://youconvertit NULL.com/) mellom filformater
Sjekk om virusvarsler (http://hoaxbusters NULL.org) er ekte
Rapporter spam (http://www NULL.spamcop NULL.net/)

Valuta:
Aftenpostens valutakalkulator
(http://tux NULL.aftenposten NULL.no/kalkulator/valutacalc2 NULL.do)
Ketils “under-200-kroner-import-omregner“!
(http://tux NULL.aftenposten NULL.no/kalkulator/valutacalc2 NULL.do)

TogT

Tegneserier:
Mads Eriksens “M (http://www NULL.start NULL.no/m/)
Frode Øverlis “Pondus (http://www NULL.dagbladet NULL.no/tegneserie/pondus/)
Charlie Christensens “Arne And (http://www NULL.arneanka NULL.com/)
Norske striper (http://www NULL.serienett NULL.no/article/7/)

Film:
Internet Movie Database (http://imdb NULL.com/)

casetteMusikk:
Spotify.com (http://spotify NULL.com/): “Verdens største platesamling” er din …og lovlig så. Få tilgang her (http://www NULL.spotify NULL.mikromann NULL.net/).
Din egen radiokanal:    Last.fm (http://last NULL.fm/)

Litteratur:
Gratis bøker: Gutenberg.org (http://gutenberg NULL.org/)
Dokumenthimmelen: scribd.com (http://scribd NULL.com)

Moro:
Engrish (http://engrish NULL.com/)
Lyden (http://p22 NULL.com/musicfont)av …det skrevne ord. Styrereferat lest som fuglekvitter? Ja!

 

Bookmark and Share