union_jack

Arkiv

Kalkulator for hobbysnekkere!
  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen, bundet til sidene med disse lenkene:

Torvetuas historie

Sådan så det ut sommeren 1997, før byggingen på Torvetua begynte. Du finner igjen nesten alle trærne og landskapsformen. Bildet er tatt fra høydedraget i nordlige del av Torvetua mot sørvest, hvor i dag husene i Neshaugen 53-57 ligger.

Tidlig på 1980-tallet fikk miljøaktivisten Kurt Oddekalv [ekstern lenke] idéen til boligprosjektet Torvetua i det naturskjønne kulturlandskapet ved Birkelandsvannet i Fana sør for Bergen. Ideen sprang frem etter at entreprenøren Erik Sande hadde planer for å bygge ut området med 70 hus, noe som Oddekalv var overbevist om ville ødelegge det fine naturområdet.

Han fremla derfor et alternativt forslag med færre hus, bygget med miljøriktige løsninger, der det skulle legges vekt på å ivareta eksisterende terreng, vegetasjon og dyreliv.

Bergen Kommune likte idéene til Oddekalv, og han fikk retten til utbygging av det som i dag er Torvetua. Det skulle likevel gå atskillige år før Bergen Kommune  sommeren 1994 vedtok en reguleringsplan. Selv om Kurt Oddekalv er byggmester, og har drevet som sådan tidligere, valgte han å la Hetlandhus, som ble en del av Block Watne-konsernet, stå for selve utbyggingen.

Flyfoto fra 50-tallet. Gården som lå på området er synlig under dagens eiendomsgrenser. Våningshuset i enden av alléen, driftsbygning rundt ytre bosshus.

Rolv Eide var arkitekt, og Oddekalv var selv knyttet til prosjektet som konsulent. Siden ble det brann i rosenes leir, rettssak og slik det gjerne blir når boliger skal bygges. Men mye vann har rent fra Myrdalsvannet siden den tid …


Formål
I sitt forslag til reguleringsplan for Torvetua nevner Kurt Oddekalv bl.a. følgende om formålet:

  • At det skal sikre en helhetlig bebyggelse som understreker områdets landskapskarakter og verner vegetasjonen.
  • At området skal utbygges som en økologisk enhet med særskilte løsninger som eget biologisk kloakkrensesystem, sunne boliger og materialbruk.

Grunntanken er enkle og rimelige boligløsninger med miljøtiltak som inspirerer og forplikter til en ”grønn” livstil.