I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Kjør fra sentrum om Haukeland


Vis større kart (http://maps NULL.google NULL.no/maps?f=d&source=embed&saddr=Rute+585%2FBryggen&daddr=Rute+585%2FBryggen+to:Rute+585%2FBryggen+to:Rosenkrantzgaten+to:Rute+585%2FKalvedalsveien+to:Rute+585%2FHaukelandsveien+to:60 NULL.336443,5 NULL.349956+to:Neshaugen&geocode=FfaVmQMdRjhRAA%3BFWqUmQMd-jtRAA%3BFcaSmQMdUEBRAA%3BFQCUmQMddEVRAA%3BFRhkmQMdsLdRAA%3BFZoymQMd1shRAA%3B%3BFU5EmAMd1hlSAA&hl=nn&mra=dme&mrcr=0&mrsp=6&sz=15&via=1,2,3,4,5,6&dirflg=h&sll=60 NULL.334765,5 NULL.352874&sspn=0 NULL.01559,0 NULL.033731&ie=UTF8&ll=60 NULL.355149,5 NULL.346909&spn=0 NULL.101889,0 NULL.205994&z=11)

Bookmark and Share