I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Gå fra busstopp (Øvsttunbussen)


Vis større kart (http://maps NULL.google NULL.no/maps?f=d&source=embed&saddr=Totlandsvegen&daddr=60 NULL.310574,5 NULL.380318&geocode=Ff9SmAMd9gtSAA%3B&hl=nn&mra=dme&mrcr=0&mrsp=1&sz=16&dirflg=w&sll=60 NULL.313444,5 NULL.377357&sspn=0 NULL.0078,0 NULL.016866&ie=UTF8&ll=60 NULL.312604,5 NULL.377979&spn=0 NULL.007439,0 NULL.018239&z=15)

Bookmark and Share