I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Gå fra Nesttun


Vis større kart (http://maps NULL.google NULL.no/maps?f=d&source=embed&saddr=nesttun&daddr=neshaugen&hl=nn&geocode=FQhimAMdAq9RAClDFxU0ufk8RjFEuCXVDZmhkw%3BFZ5DmAMdVhVSACkligZ7Nfg8RjF1HJPuuy1BcQ&mra=ls&dirflg=w&sll=60 NULL.349205,5 NULL.356178&sspn=0 NULL.07779,0 NULL.256805&ie=UTF8&t=p&ll=60 NULL.314921,5 NULL.366735&spn=0 NULL.014877,0 NULL.036478&z=14)

Bookmark and Share