union_jack

Arkiv

Kalkulator for hobbysnekkere!
  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen, bundet til sidene med disse lenkene:

Om Torvetua

St. Hans 2001

Torvetua ligger ved Birkelandsvannet i Fana, Bergen kommune. Vi er et huseierlag opprettet høsten 1999, og som omfatter i alt 40 boliger.

Innflyttingen på Torvetua fant sted i sommeren 1998 til høsten 1999. Med bare 40 hus på Torvetua ligger utnyttelsesgraden langt lavere enn det som er vanlig i nye boligfelt. De private tomtene er relativt små, men til gjengjeld er her store fellesarealer med gress og blandingsskog. De siste 6 husene ble ferdige våren 2002.


Les mer om bakgrunnen her: Historie.

 


torvetuabygging-full

Fra byggeperioden, 1998-99.

I alt finnes 7 forskjellige hustyper, alle tegnet av arktiekt Rolv Eide. Husene er plassert i tun eller husrekker på høydedrag, nede ved vannet og ved elven. De fleste hus er eneboliger, mens 12 er vertikaldelte. Det verdt å bemerke at det helt fra planleggingen av husenes plassering, til den endelige utbygging, er tatt hensyn til terrenget og den opprinnelige vegetasjon med blandingsskog av bl.a. lønn og furu. Den nennsomme plassering av husene i terrenget gjør at de ikke virker dominerende. Alle husene har karakteristiske fellestrekk når det gjelder dimensjoner, materialbruk, vindusutformning og detaljer. Se også Norske Arkitekters Landsforbunds faktaark [ekstern lenke].

 

Niels sanker mat til egen husholdning

Niels sanker mat til egen husholdning

Her skal bl.a. nevnes:

  • Torvtak med stort taksutspring som skal skjerme ytterveggene mot nedbør.
  • Ytterkledning av ukantet villmarkspanel. Trevirket er av en kvalitet som skal kunne stå ubehandlet. De fleste av husene er nå malt/beiset, men en Disney-håndfull hus har fremdeles ubehandlet værhud, som i årenes løp har fått en lekker, grå patina. Artikkel om værhud og med Oddekalv (ekstern lenke).
  • Vinduene er inndelt i kvadratiske felt, gjerne satt sammen i høydeformat. Vinduene er trukket tilbake i forhold til yterkledningen for å redusere kjøling p.g.a. vind, og derved bedre husenes energiregnskap.
  • Husene er isolert med cellulosefiber, fortrinnsvis i tak, for å oppnå pustende egenskaper og derav følgende bedre inneklima.
  • Det er ikke anvendt PVC i elektriske anlegg, ledninger, avløp og lignende.

Les mer om teknikken under ‘tua her: Teknikk