union_jack

Arkiv

Kalkulator for hobbysnekkere!
  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen, bundet til sidene med disse lenkene:

Teknisk

 
Vannforsyning

torvetua_vannverket

Torvetua fikk inntil nylig sitt drikkevann fra eget vannverk, fra to brønner som er henholdsvis 70 og 90 meter dype. Etter mange års egen drifting av vannverket kunne vi konkludere at de leverer vann av god kvalitet og i tilfredsstillende mengde til å forsyne Torvetuas beboere. Påkobling til kommunalt nettverk skjedde i 2016. Vårt vannverk var utstyrt med både UV-filter for slå i hjel bakterier, og et filter for å samle opp finpartikler som måtte være i råvannet. I tillegg hadde vi vannbehandlingsutstyr som fjerner kalk. Huseierlaget stod selv for driften av vannverket, og viser at dugnad og kunnskap lett kan gå hånd i hånd.

torvetua_graavann4

Gråvann syd – her renses det som «ikke går gjennom kroppen».


Avløp
Torvetua skilte seg tidligere fra de fleste andre boligprosjekter idet vi skilte avløp fra toalett (sortvann) fra annet avløpsvann (gråvann). Sistnevnte omfatter for eksempel avløp fra vaskemaskin, bad/dusj og kjøkken. Gråvannet ble ledet til ett av to biologiske renseanlegg på Torvetua, hvorfra det etter rensing ble ledet ut i Birkelandsvannet. Det biologiske renseanlegget var utviklet av professor Petter D. Jenssen ved Institutt for tekniske fag [ekstern lenke], Norges landbrukshøyskole på Ås.

Sortvannspumpene inspiseres.

Sortvannspumpene inspiseres.

Sortvannet ble ledet gjennom et vakuumsystem til en felles tank, som regelmessig ble temøt av slambil — dette går nå direkte ut i kommunelt nettverk. Prinsippet med vakuumtoaletter kjenner de fleste sikkert fra ferger. Dette systemet bruker bare en tiendedel av vannmengden som kreves for vanlige klosetter, hvilket betyr at vi bl.a. reduserer vannforbruket og behovet for tømming av oppsamlingstanken.


Drift
Huseierlaget hadde i mange år selv den daglige driften av alle tekniske anlegg, i starten gjennom en egen teknisk gruppe. Innsatsen som ble gjort her avspeiler på mange måter den store grad dugnadsvilje som finnes innen huseierlaget. Les Kjetil Helles betraktninger fra hine hårde dager her. Vedlikehold blir i dag utført av eksterne aktører, med unntak av «vannverket», som blir tatt hånd om av en kompetent gruppe beboere.


Varsling
Vi har etablert et varslingssystem for eventuell nedetid – og egentlig for alt mulig annet også.  Tjenesten Sveve.no gir oss mulighet til å sende SMS til alle beboere (eller til grupper av beboere, f.eks. brukere av indre parkeringsplass, Gråvann nord, styret osv). Slik kan vi varsle om vedlikehold, eller behov for å tømme en av parkeringsplassene, i løpet av sekunder.