Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen, bundet til sidene med disse lenkene:

Teknisk

 
Vannforsyning
torvetua_vannverket

Torvetua får sitt drikkevann fra eget vannverk, fra to brønner som er henholdsvis 70 og 90 meter dype. Etter mange års egen drifting av vannverket kan vi konkludere at de leverer vann av god kvalitet og i tilfredsstillende mengde til å forsyne Torvetuas beboere. Vårt vannverk er utstyrt med både UV-filter for slå i hjel bakterier, og et filter for å samle opp finpartikler som måtte være i råvannet. I tillegg har vi vannbehandlingsutstyr som fjerner kalk. Huseierlaget står selv for driften av vannverket.

torvetua_graavann4

Gråvann syd - her renses det som "ikke går gjennom kroppen".


Avløp
Torvetua skiller seg fra de fleste andre boligprosjekter idet vi skiller avløp fra toalett (sortvann) fra annet avløpsvann (gråvann). Sistnevnte omfatter for eksempel avløp fra vaskemaskin, bad/dusj og kjøkken. Gråvannet ledes til ett av to biologiske renseanlegg på Torvetua, hvorfra det etter rensing ledes ut i Birkelandsvannet. Det biologiske renseanlegget er utviklet av professor Petter D. Jenssen ved Institutt for tekniske fag [ekstern lenke], Norges landbrukshøyskole på Ås.

Sortvannspumpene inspiseres.

Sortvannspumpene inspiseres.

Sortvannet ledes gjennom et vakuumsystem til en felles tank, som tømmes regelmessig av slambil. Prinsippet med vakuumtoaletter kjenner de fleste sikkert fra ferger. Dette systemet bruker bare en tiendedel av vannmengden som kreves for vanlige klosetter, hvilket betyr at vi bl.a. reduserer vannforbruket og behovet for tømming av oppsamlingstanken.


Drift
Huseierlaget hadde i mange år selv den daglige driften av de tekniske anlegg, i starten gjennom en egen teknisk gruppe. Innsatsen som ble gjort her avspeiler på mange måter den store grad dugnadsvilje som finnes innen huseierlaget. Les Kjetil Helles betraktninger fra hine hårde dager her. Vedlikehold blir i dag utført av eksterne aktører, med unntak av «vannverket», som blir tatt hånd om av en kompetent gruppe beboere.


Varsling
Vi har etablert et varslingssystem for eventuell nedetid – og egentlig for alt mulig annet også.  Tjenesten Sveve.no gir oss mulighet til å sende SMS til alle beboere (eller til grupper av beboere, f.eks. brukere av indre parkeringsplass, Gråvann nord, styret osv). Slik kan vi varsle om vedlikehold, eller behov for å tømme en av parkeringsplassene, i løpet av sekunder.