I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Kjøre fra sentrum


Vis større kart (http://maps NULL.google NULL.no/maps?f=d&source=embed&saddr=bergen&daddr=neshaugen&hl=nn&geocode=%3BFZ5DmAMdVhVSACkligZ7Nfg8RjF1HJPuuy1BcQ&mra=ls&sll=60 NULL.349205,5 NULL.356178&sspn=0 NULL.124667,0 NULL.269852&ie=UTF8&ll=60 NULL.34927,5 NULL.35629&spn=0 NULL.118892,0 NULL.291824&z=11)

Bookmark and Share