I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Video

Fra byggeperioden, 2001. Gisle Østraat [lenke (http://home NULL.online NULL.no/~gostraat/)] filmer:

Uglebaby utenfor #33 i 2004. Gisle Østraat [lenke (http://home NULL.online NULL.no/~gostraat/)] filmer:

Mer fra livet rundt Torvetua og #33. Gisle Østraat

Enda mer. Gisle Østraat

Og litt til. Take it away, Gisle Østraat

Bookmark and Share