I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Er din kontaktinfo korrekt?

Telescreen sikrer god kommunikasjon.

Vi minner om at siden “Intern side for beboere” (passord som før) huser en utmerket liste over innbyggerne, relativt komplett med husnummer, epostadresser, telefonnummer og alt som skal til for et godt, flermedialt naboskap …

Vi bør bestrebe oss på å holde kontaktinfoen korrekt og oppdatert:

SMS (http://www NULL.sveve NULL.no) brukes fortrinnsvis ved viktige beskjeder (kokepåbud, arbeid oa), mens epost og Facebook (https://www NULL.facebook NULL.com/groups/178439802252459/) brukes til hhv. mer generell informasjon og mer hyggelige ting.

Send gjerne rettelser til vevmester@torvetua.no

Bookmark and Share

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>