Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen, bundet til sidene med disse lenkene:

Anleggstart i Totlandsveien

Vi skal alle ha fått et skriv fra kommunen vedrørende utbedringene i Totlandsveien. Av informasjonen kan vi merke oss at dette vil medføre mer eller mindre faste stengninger, og at vi kan melde oss på en SMS-varsling (send «Totland» til 1963 — subsidiert kan vi muligens stoppe hele prosjektet ved å sende «Stopp Totland» til samme nummer. Muligens).

Epost er tilsendt prosjektleder om muligheten av å åpne opp for gjennomkjøring via Kirkebirkeland, en-veis, ut av området. Dette burde også sikre syketransport oa. [edit: Samferdselsetaten har ikke gitt tillatelse til slik bruk, mens for utrykningskjøretøy oa er tilkomst sikret]

Skolevei: kommunal tagging er blitt observert mellom øverste, søndre del av Skolestien, og over elvedeltaet mot parkeringsanlegget i Elvenesveien. Dette blir trolig alternativ trasé for alle hestene til apostlene.

Et annet moment er at turparkeringen ved Myrdalsvannet stenges. Dette vil trolig medføre økt «fremmedparkering» på våre små parkeringsflater, og vi bør kanskje vurdere skilting. Prosjektet frarøver oss trolig én parkeringsplass — og kanskje flere enn dette under selve byggingen. Vi må derfor ta hensyn på parkeringsflatene, og parkere egne biler bak hverandre — for eksempel.

 

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*