I am glad I will not be young in a future without wilderness (A. Leopold)
Været time for time (http://www NULL.yr NULL.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Neshaugen/time_for_time_detaljert NULL.html)

Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen (http://zwentzen NULL.wordpress NULL.com), bundet til sidene med disse lenkene:

Sitter du på en gullgruve?

Det er det noe tvilsomt navnede selskapet Norwegian West Coast Gold (konsekvent omtalt i BT med “…Cost…”) som håper å finne edelt metall i området mellom Bergen og Karmøy, herunder Fana og Totlandsområdet. [lenke til BT (http://www NULL.bt NULL.no/nyheter/lokalt/Vil-grave-etter-gull-i-Bergen-2656467 NULL.html)]

“Når det gjelder Bergen, viser kartet til Karlsen at det er områdene rundt Fana, Kalan[d]seidet og Totland som er interessante.”

Spadestikk i blomsterbedene bes utført med nennsom hånd!

 

Bookmark and Share

1 comment to Sitter du på en gullgruve?

  • geir haveraaen

    Slik så han altså ut han som for første gang prøvde lykken i vår dypt elskede badekulp. Siden er det først og fremst bading og fisking som har brakt frem smil og glede.

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>