Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen, bundet til sidene med disse lenkene:

Årets aprilspøk …

Riktig god 1. april til dere alle — og spesielt til dere som gikk rett på limpinnen!
Dagen var preget av bekymringsmeldinger fra sittende styremedlemmer («Men, dette har vi ikke konsensus om?»), tenners gnidsel fra rutinerte beboere (én herre sendte en bitende tørr epost, komplett med siterte paragrafer og hele avsnitt fra Torvetuas statutter, der «styrets» handling ble erklært død og maktesløs. Hvilket de jo var. Ordensmakten hevet oppklaringsprosenten ved våkent å gjennomskue spøken.
Og ja: flere tok kontakt for å få rabatt på maling … Det morsomme lå jo i å kombinere to historisk betente saker (trepleie og husmaling), og skape en tredje stridssak. 

Dette var altså årets aprilspøk på torvetua.no:

I året som har gått har Grøntplanen — vedtatt på forrige Generalforsamling — blitt satt ut i livet. Valget vi gjorde med å ha en ekstern partner som setter føring for hvordan beskjæring og fortetting skal prege Torvetua, må sies å være en vellykket løsning.

I den reviderte planen, som blir lagt frem til Generalforsamlingen 2011, har vi tatt et lite steg videre for å ytterligere «naturprege» området. Husene var opprinnelig ubehandlede. En håndfull hus har fremdeles det opprinnelige preget, og har nå fått et kledelig gråstenk i kledningen!

Landskapsarkitekten fra Sondre Trepleie har bestemt at alle malte hus får et strøk antikkgrått, slik at Torvetua igjen fremstår med det «skigards»-look’et det skulle ha.

Styret har snakket med mange av dere, og tilbakemeldingen er at de fleste allikevel må male husene i år eller til neste år. Vi setter derfor en frist for arbeidet ut 2012.

Vi har fått en avtale med Grønner med sterkt rabatterte priser på maling — hvis vi kjøper inn med en gang. De som er interessert i rabattpris på maling, bes gi tilbakemelding til styret@torvetua.no i dag — så ordner styret med innkjøp av maling, leie av stillas og utstyr.

Styret

1 kommentar tilÅrets aprilspøk …

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*