Vevsidene …

...er kortreiste, og i miljøvennlige farver. Vevmester er Ketil Svendsen, bundet til sidene med disse lenkene:

Farbare vann og sikkerhet

De fleste av dere har fått med dere den tragiske ulykken på Myrdalsvannet. Denne skyldtes antageligvis ikke istykkelse per se, men vi vil likevel presisere at Myrdalsvannet i all hovedsak er et utrygt vann, som heller ikke blir målt av kommunen. Der går spor langs kanten hele veien rundt, men det er også her det gjerne er mest utrygt! Torvetua.no snakket med lensmannen i Fana, som var på stedet, og han bekreftet dette. Hold dere på veiene, og ellers på merkede og godkjente, islagte vann!

Kommunen, ved Grønn etat, har målt, og per 25.2.2010 var Birkelandsvannet ved Torvetua trygt å ferdes på.
Sjekk alltid oppdaterte lister fra kommunen [her].

"...here be monsters", så sjekk skilting og Grønn etats sider først!

Eventuell manglende oppdatering skyldes selvsagt at vi har strevd med å erklære isen på parkeringsplassene utrygg
Entusiastene har uansett kommet seg utpå.

Isen ble siste gang sjekket 9. februar 2010 [kommunens side], men husk å sjekke kommunens sider for å være helt trygg. Skilt skal også være satt opp rundt vannet – i tillegg til kvisting som indikerer ytterpunktene av det/de trygge isfeltene.

En kime til [forvirring] gjorde forresten at farbarhetsmeldingen den 18. januar først ble lagt ut her den 21. januar.

Sak om istyper, fra Bergens Tidende [her]

Bergen Turlag om kryssing av islagte vann:

Hvis du skal krysse islagte vann på ski, til fots eller på skøyter er det viktig å vurdere isforholdene før du legger i vei. Ta dine forholdsregler og lær deg hvordan du skal redde hvis noen går gjennom isen.

Vurder isforholdene

Isen er sikker dersom den er 7-10 cm tykk. Den gråhvite, porøse snøisen må være minst 20 cm tykk Bruk en liten turøks til å teste istykkelsen. Isen er ofte mer morken på våren enn om vinteren. Vurder derfor temperaturforholdene når du er ute på tur. Unngå elveoser, der hvor elva renner inn eller ut av vannet. Du bør også være oppmerksom på luftlommer i isen, utløp fra rør, ved kanten av brygger, bruer og åpne råker, når vannstanden er sunket (unngå oppdemmet vann), myris og ved sund og nes hvor det ofte er understrømmer som gjør isen utrygg.

Vær beredt

Ha med et ekstra skift med ullundertøy, ullsokker, votter og lue i en vanntett pose. Går dere over ukjent vann på ski, lønner det seg å gå med løse skibindinger og løse opp hoftebeltet på sekken. Det er vanskelig å komme seg opp av isen med ski og ryggsekk. Livline og ispigger; en snor med pigger som du henger lett tilgjengelig, er obligatorisk utstyr på skøytetur. Hold avstand til hverandre.

Når noen har gått gjennom isen:

 • Sørg for at andre går unna hullet
 • Snakk rolig til personen
 • Få personen til å forsøke å komme opp på isen igjen fra den siden han/hun kom fra ved å benytte ispiggene (staver), sparke fra med beina og åle seg opp på magen.
 • Strekk ut en forlenget arm; livline, greiner, stige, klær eller belter bundet til hverandre som vedkommende kan gripe tak i.
 • Dersom du må ut på isen, ak deg fremover liggende, samtidig som du strekker noe langt ut til personen. Pass på at du ikke blir dradd utover mot råken når du forsøker å dra vedkommende innover.
 • Er dere flere, kan dere legge dere ned på magen etter hverandre og holde rundt hverandres føtter og strekke ut noe personen kan ta tak i. Den siste i rekken holder igjen på land.
 • Hjelp personen med å skifte til tørt ulltøy, lue, skjerf og votter
 • Undersøk om vedkommende må behandles for forfrysninger/nedkjøling.
 • Pakk inn han/hun f.eks i en varm sovepose.
 • Gi personen noe varmt å drikke.
 • Kontroller at vedkommende fremdeles ikke må behandles for forfrysninger/nedkjøling.

Ketil i #33

1 kommentar tilFarbare vann og sikkerhet

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*